Välkommen till Sibbo Kyrkoby byalag r.f:s hemsida.

Denna sida är tänkt att tjäna både föreningens medlemmar och utomstående personer. Här finns information om Byalaget, föreningshuset Ljusbacka, dess utrustning och hyrespriser och också aktuell information om kommande evenemang.