Styrelsen för verksamhetsåret 2016

 

    Tfn
Ordförande:
   
Vice ordförande: Hans-Peter Lindgren 0400 611582
Sekreterare: Susanna Bärlund 044 3003396
Kassör: Tom Stenfors 0500 462061
Styrelsemedlem: Birgitta Forsström 040 7351463
     
Suppleanter: Jouko Salmi 050 5986132
  Rainer Långsjö 050 3218909