Historia om byalaget och Ljusbacka.

För tryggandet och tillvaratagandet av gemensamma kulturella och fackliga intressen samt härigenom bidraga till ökad trevnad och trivsel för ”Byalaget” hava i Sibbo Kyrkoby hemmahörande personer grundat en ”sammanslutning” benämnd Sibbo Kyrkoby jordbrukar- och värdinneförening, med hemort i Sibbo socken.
Föreningen registrerats till organiserad förening 1963.

Huset Ljusbacka byggdes till skola  1911 och Kyrkoby småskola verkade som skola  i  40 år från 1912-till 1953.
Skolan såldes till kommunen 1931 och tomten ägdes av Svenska Småbruk och Egna Hem.

Den gamla småskolan var den stora frågan i byn då på 60-talet när man hade bildat en förening.
Hur skulle man gå till väga  för att skolan och tomten skulle bli ”Byalagets” ägo.
Det var på den gamla goda tiden och ett gåvobrev från A.B.Svenska småbruk och Egna Hem
överlåtes som gåva till Sibbo K:by jordbruks- och värdinneförening lägenheten ”Skoltomten”
1963. Gåvobrevet undertecknades med stor glädje.

Lite oro ställde nog lagfartsfrågan föreningen. När man trodde att allting var klart, så fick man på omvägar höra att Sibbo kommun också hade fått lagfart på tomten. Ett misstag hade skett på domsagan i Borgå och föreningen fick nog sedan sin lagfart.
Det var tomten, men hur skulle huset kunna bli till föreningens förvaltning? Byastämman som verkade i privata hem tyckte det skulle vara bra med ett föreningshus.

1966 tog föreningen till behandling att köpa samtliga byggnader på skoltomt av Sibbo kommun då det fanns disponibelt kapital att tillgå på ”byakassans” bankkonto.
En synnerligen segsliten underhandling med kommunen slutade med gott reslutat och från 1 januari 1967 äger byaföreningen både tomt och hus.

På ett möte på Mellanholmen besluter man om att ändra husbonde- och värdinneföreningen till Sibbo Kyrkoby Byalag r.f och på årsmötet 1970 på Staffas hos Anna och Lars Liljeström antecknas första gången föreningens nya namn. Huset Ljusbacka uthyrs för boende till privatpersoner.
Huset som byggts till småskola 1912 har varit med om mycket och byborna  var belåtna då man kunde stoltsera med invigningsfest av Ljusbacka som föreningshus och samlingslokal 70 år senare.

Den första byastämman på Ljusbacka 1982 ledde till att huset måste förstoras.
Så här berättades 1983 på invigningsfesten 27.11.
3.200 talkotimmar förvandlade Ljusbacka till ett samlingshus. 15 stockar eller 450 mk per hushåll var den frivilliga insatsen.
Med träget talkoarbete, donationer, insamlingar och kommunalt bidrag har Kyrkoby Byalag byggt ut Ljusbacka med 80 kvadratmeter till en samlingslokal för byns föreningar berättade ordförande Håkan Liljeström.

Genast var det många föreningar som ville komma till Ljusbacka bl.a Sibbo Sångarbröder, 4H-klubben, byns jatktförening och marthorna, som så aktivt bidragit till nybygget ville nu gärna använda lokalen.
1989 skall köksgolvet renoveras och ett nytt uthus byggas så det betydde mer ”stocktalko”
och frivillig arbetskraft . Carl-Johan meddelar att 72 stockar har han sågat som Byalagets medlemmar har donerat och 1992 står uthuset färdigt.

Marmortavlan för de stupade har Anna-Lisa Ådahl föreslagit att skall finnas här och likaså har Anna-Lisa  1985 donerat ranan på väggen som hon hade gjort själv.
På 1980-1990 talet har man både pingiskurs och lerkurs och discokvällar för ungdomar och flitigt är man med på Nickby-marknaden med  produkter att sälja. Festligheter av olika slag  håller man ofta tillsammans med FBK- damerna.

Ordföranden i kronologisk ordning:

Liljeström Lars 1970-1974
Bärlund Karl 1975-1981
Ådahl Åke 1982
Liljeström Håkan 1983-1986
Forsström Carl-Johan 1987-1992
Bärlund Frej 1993-2002
Bruce Vivan 2003-2006
Olander Carita 2007-